SOUHLAS

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas spolku Svět podle Jakuba, se sídlem Zámečnická 24, Plzeň, IČ 22865306 zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni L5696 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení popř. název společnosti, adresa bydliště/sídla, email, telefonní číslo, datum narození a popř. IČ/DIČ. Tyto údaje budou Správcem zpracovány za účelem evidence darů (plnění) po dobu deseti let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas jde vzít kdykoliv zpět a to např. zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: svetpodlejakuba@gmail.com

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době spolek nevyužívá. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.