KONKURZ

Výběr účastníků bude proveden na základě audio nahrávky či odkazu na YouTube, v délce max. 10 minut, obsahující sólový výkon, případně komorní výkon, ve kterém je hlas/nástroj zřetelně slyšet.

Termín ukončení přihlášek do konkurzu včetně zaslání nahrávky je 31. března 2020. Zájemci budou průběžně informováni o výsledcích konkurzu. Nejpozději do 15. dubna 2020 všichni obdrží vyrozumění.

Účastníkům bude poskytnuto stipendium pokrývající kurzovné, ubytovací náklady, zajištění dopravy v rámci projektu (mezi jednotlivými koncerty a zkouškami).Kdo se může hlásit?


Studenti konzervatoří či vysokých hudebních škol, případně zdatní zkušení amatéři na úrovni konzervatoristů.

Zpěváci - soprán, alt, tenor, bas

Instrumentalisté - housle, viola, violoncello, kontrabas, theorba, cembalo, varhanní pozitiv, hoboj, fagot

Johann Caspar Ferdinand Fischer

Journal du Printemps - Suita II in a, Suita VI in F

Crux tua, Domine, magnificata est

Coelum Plaude

Magnus Dominus et laudabilis


Po dobu projektu bude jednotné ladění pro všechny instrumentalisty i zpěváky a´=415 (temperatura Kellner/Bach).


Johann Caspar Ferdinad Fischer (1656-1746) se narodil a byl pokřtěn v Krásně u Karlových Varů. Základy hudebního vzdělání získal na piaristickém gymnáziu v Ostrově nad Ohří, kde bylo jedno ze sídel dvora vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského. Zde se také během svého působení ve dvorní kapele mohl zdokonalovat v kompozicích. Další zkušenosti získával pravděpodobně pobytem 
u jiných dvorů, ke kterým byli dvorní hudebníci posíláni na prohloubení znalostí. Vlivy některých známých hudebních skladatelů jsou v různých Fischerových dílech patrné. Například francouzský kompoziční styl tak typický pro jeho instrumentální skladby zřejmě čerpal během pražské návštěvy slavného německého skladatele Georga Muffata a později ze zámecké hudební literatury v Roudnici nad Labem, kam Ferdinand August, 3. kníže z Lobkowicz, dovezl díla Jeana Baptisty Lullyho. V době, kdy komponoval své slavné dílo Les Journal du Printemps, působil už jako kapelník bádenského markraběte, který se v roce 1700 přesunul s částí svého dvora do Rastattu, kam o pět let později odešel se zbytkem dvora také J. C. F. Fischer se svou rodinou. Už před odchodem do Rastattu publikoval Fischer čtyři cykly svých skladeb, k nimž náleží také například sbírka žalmů. Již za svého života byl velmi ceněn nejen jako interpret (byl považován za jednoho z nejlepších cembalistů doby), ale především jako znamenitý skladatel hudby pro klávesové nástroje. Jeho dílo měl v oblibě Johann Sebastian Bach i George Friedrich Händl.