J. C. F. FISCHER

                  Instrumentálně-vokální masterclass                       13. 8. - 22. 8. 2020

O PROJEKTU

Třetí ročník masterclass barokní hudby v rámci projektu Barokní region Čechy - Bavorsko se zaměří na nastudování vybraných částí z díla Johanna Caspara Ferdinanda Fischera "Les Journal du Printemps" a jeho tří ofertorií. Projekt je opět určen studentům a začínajícím profesionálům, kteří se zabývají hudbou vrcholného baroka a mají zájem získat nové zkušenosti či si ověřit svoje schopnosti v náročnějším projektu - zpěvákům (soprán, alt, tenor, bas) a instrumentalistům (housle, viola, violoncello, kontrabas, theorba, cembalo, varhanní pozitiv, hoboj, fagot).

Cílem projektu je nastudování díla a jeho následné provedení na čtyřech koncertech. Premiéra se uskuteční v Liticích u Plzně, druhý koncert proběhne v Bečově nad Teplou nedaleko Krásna, rodného města J. C. F. Fischera, třetím místem, na kterém je už dnes vděčně očekáván barokní orchestr, je bavorský Pfreimd a naposledy je to už tradičně Manětín.

Zpěváci mají jedinečnou možnost pracovat pod vedením lektorky, korepetitora a dirigenta na celkovém nastudování díla a jeho následném provedení za doprovodu barokního orchestru.

Instrumentalisté mají příležitost rozšířit své zkušenosti s nastudováním uceleného díla vrcholného baroka, prací ve skupině, dobovým smykováním a hrou v barokním ladění á = 415Hz.

Spolupráce s Konzervatoří Plzeň umožňuje využít celý Dům hudby, jednu z budov konzervatoře, což znamená dostatečné množství prostoru pro individuální přípravu i komfortní prostory pro jednotlivé třídy.

KONCERTY

Litice u Plzně
středa 19. 8. 2020

Bečov nad Teplou
čtvrtek 20. 8. 2020

Pfreimd, Německo
pátek 21. 8. 2020

Plzeň sobota 22. 8. 2020

Fotografie z projektu instrumentálně-vokální masterclass J. J. I. Brentner, 2019 (foto: Soňa Pikrtová)

LEKTOŘI

Gabriela Eibenová

Magdalena Malá

Helena Matyášová

Jakub Kydlíček

Lukáš Vendl

CHCEŠ SE TAKÉ ZÚČASTNIT?

#masterclass    #ceskobavorskaspoluprace    #starahudba  #znameosobnosti   #ladeni415Hz   #nejlepsizazitek

...chvalte ho strunnou hrou a píšťalami...
...chvalte ho zvonivými cimbály...

(Žalm 150, 4-5)